Hem

Bygga luftsolfångare av ölburkar

 

Steg 8 - slutfasen på bygget


Bygget är nu nästan klart. Det som återstår innan det är dags att bära ut luftsolfångaren och montera upp den på väggen är polykarbonatskivan, plåtlister på luftsolfångarens sidor, samt en plåt på övre änden (taket).En 3 mm polykarbonatskiva monterades som framsida på luftsolfångaren. Att tänka på är att inte skruva för hårt så skivan spricker. Man ser när gummilisten börjar tryckas ihop. Hålen i skivan borrades och försänkes.
För att slutligen få lite finish på lådan, åkte jag till en plåtslagare som hjälpte mig bocka till plåt för sidor och överdel. Då framdelen är konvex, ritade jag av ena änden på lådan och sågade ut en mall som jag tog med. Med hjälp av mallen kunde jag då få sidoplåtar bockade som passade exakt. Sidoplåten i profil kan man se på den infällda bilden. Lådans överdel fick en liten droppkant. Därmed är luftsolfångaren klar att monteras upp på väggen.

Här har nu luftsolfångaren monterats upp på väggen. För att få 100% tätt runt hålen mellan vägg och låda, gjordes packningar som tål fukt runt hålen. Kompletterade sedan från insidan med fogskum. Resten av hålet fylldes därefter  med isolering runt rören så det blev ordentligt isolerat.

Nu återstår att prova olika fläktalternativ.

Rör monterades från luftsolfångaren och in i källaren där olika fläktalternativ testades.

Först provades en rörfläkt med maxkapacitet 93m3/h, vilken gav en otrolig värme i luftsolfångarens utblås (82,1° C), men gav för dålig effekt i Watt räknat , varför den byttes ut mot en kraftigare radialfläkt med maxkapacitet 165m3/h.

Därmed stämde det något bättre med vad jag tänkt mig. Nu kunde man stå flera meter från utblåset och känna att det blåste varmt. På bilden ovan ser man temperaturen med fläkten vars maxkapacitet är 165m3/h. Uppmätt luftflödet med den fläkten gav 82 m3/h vid max hastighet.

Med tanke på ovanstående är det viktigt att tänka på att: om fläkten har en viss maxkapacitet (t.ex 100m3/h) så kanske den i verkligheten bara ger 50-70%, på grund av det motstånd som uppstår genom luftsolfångaren. Jag rekommenderar därför en kraftigare fläkt som man sedan kan variera hastigheten på med hjälp av en varvtalsregulator. Mera om detta längre ner på denna sida.

 

Första testkörningen

Första testet 15 okt kl 14.00 med den lilla rörfläkten.
Utetemp +4,6° C. Klart solsken.
Ca 50 cm från luftsolfångarens utblås uppmättes +82,1° C
Effekt ca 780 watt

Andra testet utfördes 17 okt kl 14.00, nu med den kraftigare fläkten på högsta hastighet.
Utetemp +7,8 C°. Klart solsken, men blåsigt.
Samma mätpunkt som tidigare. Temperatur +69,2° C
Effekt ca 1250 watt

Trots den kraftigare fläkten som blåste på ordentligt är resultatet klart godkänt, men bättre ska det bli.

 Även vid lite gråmulet väder kommer det värme. På bilden ovan kan man bara ana den svaga oktobersolen bakom molnen. Trots detta kommer vid detta mättillfälle +23,3° C ur utblåset vid en utetemp på +5,9° C

 

Fläktar, Effekt och Ljuddämpare

Jag hade på känn att det borde gå att klämma ur ytterligare effekt ur luftsolfångaren.
Efter lite sökande på Internet fick jag veta hur förhållandet temphöjning, luftflöde och effekt hänger ihop och beräknas för en luftsolfångare.

Fläkten med maxkapaciteten 165 m3/h ersattes med en ännu större fläkt, vars maxkapacitet var 270 m3/h.
Detta fläktbyte innebar en rejäl effektökning från luftsolfångaren. En varvtalsregulator är kopplad till fläkten, vilken möjliggör olika luftflöden genom luftsolfångaren. Med den största fläkten, ligger nu en solig dag i mitten av februari med flera minusgrader ute, effekten mellan 1,5 - 2 kW.

För att få bra resultat när det är minusgrader ute, är det viktigt att lådans bakstycke och sidor isolerats.

 Här kan man se några av de olika fläktalternativen jag testat. Den största fläkten är det som nu är i drift.

Vid en första testkörning med den största fläkten den 12 februari med utetemp -4,2 och klart solsken, blåste 55-gradig luft ut ur luftsolfångaren. Temperaturskillnaden mellan luftintaget och utblåset var 43° C och luftflödet ca 170 m3/h.
Luften togs vid mättillfället inne från källaren. Temperaturen i luftintaget låg på +12° C

Detta betyder att luftsolfångaren vid gynnsamma förhållande i mitten av februari kan komma upp i ca 2000 watt med nuvarande konfiguration. Det får anses godkänt för en luftsolfångare på 2,55m2.

 

Ljuddämpare

Med den stora fläkten uppstod ett litet problem, högt fläktljud. Det skulle dock snabbt visa sig att detta problem var enkelt att lösa. Med hjälp av 2 rörmuffar, ett aluminiumnät, en bit fiberduk, samt aluminiumfolieklädd isolering kunde en effektiv ljuddämpare tillverkas. Resultatet blev såpass bra, att trots högt luftflöde är utblåset i det närmaste ljudlöst.

 


 
Grundmaterialet består av ett aluminiumnät och 2 rörmuffar

 


 
Nätet formades som ett rör och sättes fast i rörmuffarna.

 


 
För att inga partiklar från isoleringen ska kunna lossna, användes en fiberduk närmast nätet.

 


 
Aluminiumfolieklädd ull användes som ljudabsorbent. Ljuddämparen var därmed färdig.
Resultatet blev långt över förväntan. Ett näst intill ljudlöst utblås, med bibehållet luftflöde.

 

 

Lite använbart för att beräkna effekten

För att räkna ut hur många watt luftsolfångaren ger, räknar man först ut kilojoule genom att ta luftflödet multiplicerat med temphöjningen mellan luftsolfångarens in och utlopp. Dividerar man sedan kilojoule med 3600 (sek/tim) får man ut watt. Då diverse fler faktorer kan inverka, är detta inte en 100% exakt beräkning, men mycket nära.

  För att mäta luftflödet kan man använda en mätare för vindhastighet (anemometer). Kan köpas för under 500 kr. Luftflödet räknar man enkelt fram genom att ta rörets area (m2) x vindhastigheten (m/s)

 

Kalkylator

För den som själv vill göra beräkningar av luftflöde och effekt med hjälp av en anemometer, har jag nedan knåpat ihop en enkel liten kalkylator som räknar ut alla värden i ett svep. Fyll i rörets innerdiameter, t.ex 100 mm. Fortsätt med uppmätt vindhastighet (m/s), samt temperaturer från luftsolfångarens intag och utblås. Klicka på Uppdatera.

 

 

 

Termostat

För att få luftsolfångaren att fungera med automatik, valde jag (kanske inte det billigaste alternativet, men elegant) en elektronisk termostat med temperatur-display och extern givare. Denna slår på fläkten när temperaturen ute i luftsolfångaren uppnått en viss temperatur, t.ex 22 grader. När sedan temperaturen kommer under ett inställt av-värde, t.ex 21,5 grader, stängs fläkten av. Detta fungerar mycket bra och hela anläggningen jobbar helt självständigt.

Bild på den elektroniska termostaten med temp-display.
Uppe till höger kan man se varvtalsregulatorn

Bild på anemometern jag använde för att mäta
luftflödet vid beräkning av effekt

 

Avslutningsvis

Om luften ska transporteras vidare in till någon annan del av huset via ett långt rörsystem, är det också viktigt att man isolerar rören mycket noga. Utan isolering tappar man annars snabbt värme på vägen dit man vill ha den.

Långa rörsystem med klen dimension och många krökar orsakar också tryckfall, vilket man får ta med i beräkningen.
Vid stora tryckfall kan dock en extra fläkt monteras, vilket hjälper upp det hela.

Dags att luta sig tillbaka och njuta av solvärmen...

Länge leve ölburken !

 Länkar till andra sidor där du kan hitta tips och idéer

http://www.napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi_en.htm
http://www.cansolair.com/
http://www.24volt.eu/solfangare.php
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/Space_Heating.htm 

 

 Startsida | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Steg 6 | Steg 7 | Steg 8


Hem