Hem

Bygga luftsolfångare av ölburkar

 

Steg 5 - göra klart detaljer på lådan

Eftersom jag inte använde tryckat virke till lådan, målades den utvändigt. Den ska också förses med väggfäste, lucka och nät för yttre luftintaget, samt provas in på ytterväggen innan den isoleras och rören monteras in i lådan.

 För att skydda lådan mot fukt, målades sidor samt baksida utvändigt. Senare blir det även plåt på lådans överdel och sidor. På bilden ser man lådans nedre del med yttre luftintag samt bakstycket med hål för vägg-genomföringarna. Luftintaget för uteluften kommer förses med en förslutningslucka med insektsnät.
Väggfästena tillverkades som hakar av en bit plattjärn och skruvades fast på lådans baksida.

Förslutningsluckan med nät mot insekter som kan stänga för uteluften. Plats finns för  isolering mellan lucka och nät. Luckan kan låsas med hjälp av en vingskruv och en inslagsmutter som ligger försänkt från baksidan. Nätet fästes på baksidan med hjälp av en häftapparat. För att inte skadas under byggandet, skruvas denna inte fast på lådan förrän i byggets slutskede.
Isolering

Isolering av lådan är mycket viktigt, så inte värmen försvinner ut genom sidorna eller bakstycket. Innan jag påbörjade isoleringen, monterades lådan tillfälligt upp på ytterväggen, så de fyra bult som ska hålla fast lådan på väggen kom på sina rätta platser. Det är betydligt enklare att hantera lådan medan den är tom. När den senare är klar och ska sättas upp på väggen är det bara att haka upp lådan på bultarna och skruva fast.Sidorna isolerades med skumplastplattor klädda med aluminiumfolie. Dessa används normalt i motorrum och tål 120° C
Lådans bakstycke isolerades med aluminiumfolieklädd ull. Aluminiumfolien är bra på att reflektera tillbaka värmen som når sidor och bakstycke. Även ändarna på lådan ska isoleras, men först ska en ventilation på plats.

 


Ventilation av lådan

Som nämnts tidigare byggs lådan helt tät. Jag ville dock ha möjligheten att i experimentsyfte kunna skapa lite genomdrag. Kanske det rent utav vid något tillfälle kan behövas någon form av ventilation. Därför borrades i varje ände in en rörgenomföring, med möjlighet att steglöst försluta/öppna upp en liten öppning som skapar luftgenomströmning i lådan.Nedre ventilationsöppning. Enkel men funktionell. En gummitätning sluter helt tätt mot rörgenomföringen.
Övre ventilationsöppning. För att inte vatten ska kunna ta sig in i lådan via genomföringen, sticker röret ut några cm.

Därmed kan ändarna på lådan isolerads. Använde samma isolering som till sidorna. Startsida | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Steg 6 | Steg 7 | Steg 8


Hem