Hem

Bygga luftsolfångare av ölburkar

 

Steg 4 - nedre luftkanalen

Den nedre luftkanalen byggs upp på samma vis som den övre och kommer utvändigt se lika ut som den övre, men kommer invändigt att fungera på ett helt annorlunda vis. Här kommer både kall och varm luft passera i var sin ände av luftkanalen, då den är delad på mitten. Det kommer att finnas 2 olika luftintag för den kalla luften, varav det ena inne från huset och det andra från utsidan huset. Detta gör det möjligt att antingen blanda ute och inneluft, eller bara ta in luften från ett luftintag. T.ex vid kall väderlek, cirkulera enbart redan uppvärmd inneluft genom luftsolfångaren.

 Den nedre luftkanalen börjar ta form. Uteluften kommer in genom de runda hålen i nedre änden av lådan. För att hålla den yttre lådan helt tät, pressades rörgenomföringar in som förbinder luftkanalen med uteluften. På bilden syns även hålet i bakstycket, där inneluften kommer att passera in via ett ventilationsrör med rektangulär anslutning. Flikarna som bockats ner i hålet kommer att användas för att skruva (klämma) fast vägg-genomföringen, vilken kommer att trädas upp bakom flikarna. Distansklossarna ger plats för isolering mellan ytterlådan och luftkanalen.

 Här ser man hur luftkanalen delats på mitten med en skiljevägg. Längst bort i bild de båda luftintagen och närmast i bild utblåset. Alla skarvar har för säkerhets skull fått sig en extra dos med högtemp-silikon för att vara garanterat täta.

 

Botten i burkarna har ingen riktigt bra passform mot luftkanalens hål. Därför borrades överdelen ur 18 st burkar med en 51 mm hålsåg. Eftersom det endast är den översta delen (ringen) som ska användas från dessa burkar, spelar det ingen roll om de blir buckliga. Därför kan man med fördel dra fast burken i ett maskinskruvstycke när man sågar ur överdelen.

Därefter klipptes överdelen bort från burkarna precis i vecket under falsen för att få ut ringen. Dessa ringar kan sedan pressas in i de 54 mm hål som finns i luftkanalen, vilket ger burkarnas botten en helt perfekt passning. För att klippa ur ringen kan man använda en helt vanlig sax av mindre modell. Plåten i burken är endast 0,1 mm.
En ring har klippts till. Ringen skapar en exakt passning in till luftkanalen.
Här är ringarna inpressade på prov i luftkanalens 54 mm hål. När rören monteras kommer silikon göra skarven 100% tät.
Därmed är även den nedre luftkanalen färdig. Den isoleras precis som övre luftkanalen. Jag passade även på att lacka delarna till luftkanalen. Såväl locket som framdelen är i detta läge lösa och skruvas/limmas inte fast förrän rören slutligen kommit på plats. En 35 x 95 regel stöder precis som den övre luftkanalen upp framdelen och ger också ett stadigt fäste att skruva fast de nedre väggfästena i. Måttet mellan de båda luftkanalerna är mycket viktigt och måste stämma vid slutmonteringen. Detta kontrollerades därför här en extra gång genom att tillfälligt lägga in några rör. Startsida | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Steg 6 | Steg 7 | Steg 8


Hem