Hem

Bygga luftsolfångare av ölburkar

 

Steg 6 - montera rören

Nu är projektet så pass långt kommet att det är dags att montera in rören i lådan. För att detta ska gå enligt ritningarna är det, som tidigare nämnts, nu mycket viktigt att de båda luftkanalerna sitter på exakt rätt avstånd och exakt mitt emot varandra.Här ser man alla rör placerade framför luftkanalens framdel på den regel som luftkanalen är skruvad i. Framdelen (med regel) skjuts sedan fram och justeras mot rören, varefter alltihop försiktigt sänks ned i lådan. Man får hela tiden hålla koll, så alla rör hamnar rätt. När detta är klart sitter rören stadigt mellan de båda luftkanalerna.
Allt stämde och rören hamnade perfekt intill varandra. Bilden visar inloppet till övre luftkanalen.
Lådan har ställs på kant, så de nedre väggfästena kan skruvas fast från lådans baksida, vilket i sin tur skruvar fast regeln som framdelen till luftkanalen sitter skruvad i. Framdelens övre hörn skruvas fast i luftkanalens gavlar. Silikon ströks på alla fogar innan hopsättning.
En 3 mm polykarbonatskiva kommer senare att monteras som framsida på lådan. Någon form av stödpunkter rekommenderas. En rektangulär rörprofil av aluminium placerades därför framför rören i mitten på solfångarpaketet. Denna kommer senare att fungera som fäste till ett par stödtappar för polykarbonatskivan och ger samtidigt ett extra stöd framför rören.
Skarvar mellan rör och luftkanaler tätades noga från insidan av luftkanalen. Bilden visar övre luftkanalen.
Därmed kan locket på övre luftkanalen skruvas fast. Bilden visar insidan av locket, vilket är klädd med en aluminiumplåt på den yta som ligger över luftkanalen. Silikon stryks på ytorna innan locket läggs på plats, så det blir tätt.
Locket för övre luftkanalen är på plats. Därmed är den övre änden klar. Startsida | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Steg 6 | Steg 7 | Steg 8


Hem