Hem

Bygga borrbord till pelarborrmaskinen

 

Steg 2 - T-spår och vev

Nu har vi kommit så långt att det är dags att montera T-spår, så det finns något att fästa spännjärn och anhåll i.

 

Här har jag fräst ur spår som ska passa T-spårskenorna. Spåren frästes med överhandsfräsen. Spåren är några tiondelar djupare än skenorna, så dessa hamnar lite under bordsytan. Det är viktigt att T-skenorna inte hamnar över bordsytan, vilket vore mindre lyckat.

På bilden kan man också skymta att bordet fått en kantlist som skydd mot eventuella slag. Det ser dessutom snyggare ut med en list.

 

 Här är T-skenorna monterade

 Här kan man se hur skenan ligger lite under själva bordsytan.

 

Veven

För att inte veven ska ta i bordets undersida måste axeln till veven förlängasAxeln resp. hålet i veven är 14 mm på min maskin. För att göra det enkelt för mig, kapade jag till 2 små rörbitar med ytterdiameter 20 mm och 14 mm invändigt och drev in en M8 förlängningsmutter i vardera. Trodde först att jag skulle behöva svetsa fast muttern i röret, men M8 muttern är millimetern bredare och nöp fast perfekt i röret. På detta sätt kunde jag nu förbinda veven med axeln i borrmaskinen via en M8 gängstång och fick då även justeringsmöjligheter i båda ändar. 

 Förlängningen sitter fast på borrmaskinens axel, låst med stoppskruvar.

 Veven sitter fast via vevens stoppskruv mot förlängningsmuttern (som fick filas lite för att gå in). Rörbiten kommer att sitta inskjuten i en glidlagerbock. Allt låses sedan med den yttre muttern i vevens ände.
Innan rörhylsan och lagerbocken monterades, trädde jag över en flexslang för att det skulle se lite snyggare ut. Bakom brickan som syns i änden på flexslangen, sitter en stoppmutter. Denna gör att rörhylsan inte kan röra sig varken framåt eller bakåt när veven skruvats fast.
Här är nu lagerbocken på plats. Den är fastskruvad via islagsmuttrar som sitter dolda mellan skivorna.
Slutligen är veven på plats. Den yttre muttern låser och omöjliggör att veven kan skruvas av gängstången. Vevfunktionen med förlängningen fungerade perfekt.

 
 Startsida | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3  


Hem