Hem

Bygga en mini-bordssåg

 

Steg 2 - Anordning för inställning av sågdjup

För att kunna höja och sänka klingan måste det till någon liten anordning som sköter detta. Det finns säkert lika många lösningar på detta som det finns hemmabyggda sågar. Det finns allt från de som valt att ha en spak man lyfter/sänker klingan med till de som skrotat en skruvdragare och använt delar av den, för att via en vippströmbrytare motordrivet höja och sänka klingan.

 Jag utgick från att låta en plattstång glida inne i en C profil (T-track). Jag hade tur och lyckades hitta en bit plattstång som passade precis inne i C profilen. Bra-att-ha-lådor är guld värda i såna här lägen :-)

 Här har jag kapat, borrat och gängat delar som kommer ingå i höj och sänk anordningen. För att få upp vredet en bit från bottenplattan, som ska höja och sänka klingan fanns två möjligheter. Antingen lägga en kloss som underlag eller kapa till en tapp. Det sistnämnda tyckte jag kändes snyggare och mindre klumpigt.


 Här har monteringen av glidanordningen påbörjats. Tappen jag nämnde tidigare har ett par gängade hål, dels i botten för att kunna skruvas fast i plattstången och dels ett diagonalt hål där en gängstång kommer gå igenom, vilket i sin tur får plattstången inne i C profilen att röra sig framåt eller bakåt när allt är klart. En liten distans ligger under tappen, så den inte tar i C profilen när den glider framåt/bakåt. På bilden ser man även en lös U profil och ett par stag. Den U-profilen kommer fästas i en platta i nästa steg, där motor med klinga kommer att monteras. Stagen fästes sedan mellan de två U-profilerna.


 Här ser man motorplattan från undersidan, vilken består av 18 mm MDF. Här har nu U-profilen och stagen som nämndes, monterats. Plattan kommer att via ett vanligt gångjärn, som delvis syns i bildens nederkant, fästas i bakväggen. När det gäller gångjärnet, ska man se till att få tag på ett som inte glappar. Eventuellt glapp kan man som regel lösa genom att knacka ihop det något. Jag fick ge gångjärnet några rejäla slag för att det skulle bli tillräckligt stumt för att inte glappa. Det får naturligtvis inte slås ihop så det fastnar, utan ska kunna löpa fritt. Var först inne på att sätta ett par små lagerbockar och ett rundjärn som axel, men det blev väldigt klumpigt i detta mini-bygge, så det fick bli ett gångjärn.


 Här har nu allt monterats samman. Även motorn är på plats. När tappen via gängstången dras bakåt, lyfts motorplattan och tvärtom för att sänka. På bilden ser man bottenläget, när U-profilen tar emot bakväggen är motorplattan i sitt nedre läge. Att också lägga märke till är den glidplatta som ligger under plattstången längst bak. Detta för att komma i samma höjd som C profilens bottendel, vilket gör att inte någon brytning kan ske i bottenläget och plattstången ska kunna glida lika lätt hela vägen. C-profilen är fastskruvad i bottenplattan.


 
För att få det hela att fungera när man skruvar på gängstången måste det vara något som håller emot. Därför tillverkades ytterligare en tapp. Denna är endast gängad i botten där den skruvas fast. Gängstången snurrar sedan fritt diagonalt genom denna tapp. En låsmutter på var sida gör att gängstången via den andra tappen (som är gängad) drar plattstången åt endera hållet. Skruvar man medsols, dras plattstången bakåt och motorplattan lyfts. Skruvar man motsols, trycks plattstången framåt och motorplattan sänks. Lösningen är enkel, men den fungerar väldigt bra.


   
Här ser man lyftanordningen i alla sin enkelhet färdigmonterad när frontväggen är på plats.

 

 

 


 Startsida | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Steg 6 | Steg 7 | Steg 8

 


Hem