Beräkna luftflöde och effekt
 
Rörets innerdiameter (mm)   mm
Vindhastighet (m/s)   m/s
Temperatur luftintag   °C
Temperatur utblås   °C
 
Rörets area   m2
Luftflöde   m3/h
Temperaturskillnad   °C
Effekt   watt